Místní knihovna v Křídlech


O knihovně

Půjčovní doba
každé úterý od 16:30 do 18:30 hodin

Knihovna je umístěna v budově kulturního domu, v 1. patře.

Služby

  • Půjčování knih (zdarma)

- z vlastního knihovního fondu
- z výměnných souborů žďárské knihovny

  • Internet zdarma


Kontakt
Knihovnice – Jarka Skalníková
mob.: 605 551 485
e-mail: 
jarkaska64@seznam.cz
Místní knihovna v Křídlech, Křídla 1, 592 31 Nové Město na Moravě

Zřizovatel
Obec Křídla, Křídla 1, 592 31 Nové Město na Moravě

Knihovní řád

Statistika pro rok 2021
- 2192 knih ve vlastním fondu
- 43 registrovaných čtenářů (z 379 obyvatel obce)

Z historie knihovny
Nejprve půjčovali knihy učitelé ve škole. V letech 1939 -1950 byl správcem školy Bohumil Kubík. V 1950 - 1973 byl ředitelm školy František Krejčí. Když se v srpnu 1973 přestěhoval do Nového Města na Moravě, knihovnu převzala učitelka mateřské školy  Marta Pitková. Školní kuchyň byla přebudována na knihovnu. Knihovna byla moderně vybavena nábytkem, obrazy a květinami. V 80. letech se přestěhovala do kulturního domu, protože škola potřebovala místnost. Knihovna obdržela  několik uznání. V dnešní době má knihovna přes 2200 knih, beletrii a naučnou literaturu pro dospělé a mládež. Odebírá časopis Praktická žena. K dispozici jsou dva počítače s internetem v knihovně, druhý  v samostatné místnosti, který mohou využívat čtenáři, dospělí, děti a mládež.

Malá knihovnická slavnost 2010
Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě pořádala již devátým rokem „Malou knihovnickou slavnost“, na které se snaží ocenit záslužnou práci knihovníků neprofesionálních knihoven, kterých je v kraji Vysočina 565. Knihovny jsou nejen výpůjčními místy, ale stávají se i komunitními centry obcí. Zaceloživotní přínos knihovně byla oceněna knihovnice z Křídel paní Marta Pitková. Za doby jejího působení navštěvují knihovnu již čtenáři druhé a třetí generace a protože má i starší čtenáře, kteří nemohou do knihovny docházet, rozšířila donášku knih až k nim domů. Tradičně v březnu vyhlašuje pro mateřskou a základní školu „dny otevřených dveří“ Knihovna je moderně vybavena, pro uživatele jsou k dispozici dva počítače s internetem. Jejích služeb využívá 72 spokojených čtenář
ů.

 
      
 

Kontakt: 566 615 401